Herbenoeming burgemeester van Westvoorne

De gemeenteraad van Westvoorne heeft op 20 februari besloten burgemeester De Jong voor te dragen voor herbenoeming voor een volgende termijn van zes jaar. Peter de Jong is sinds 1 augustus 2006 burgemeester van Westvoorne. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal op basis van deze voordracht een formeel besluit nemen over de herbenoeming. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten