Gemeentesecretaris Westvoorne kondigt vertrek aan

Rob Beek, gemeentesecretaris/algemeen directeur van Westvoorne, heeft zijn vertrek aangekondigd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst maakte hij dit bekend aan het personeel.

Rob Beek werd op 1 februari 2016 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Westvoorne. Zijn opdracht was onder meer om de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vorm te geven. ‘Het is de projectdirectie niet gelukt de Werkorganisatie Voorne tot stand te brengen’, aldus Rob Beek. ‘Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de ambtelijke organisatie Westvoorne nog enige tijd zelfstandig blijft functioneren en zich daarop moet voorbereiden. Ook zal de weg naar samenwerking op Voorne opnieuw gevonden moeten worden. Om hieraan vorm en inhoud te geven is tijd en ruimte nodig. Voor beide processen is wijziging van de ambtelijke top wenselijk.'

Met het oog daarop heeft Rob Beek in samenspraak met het college besloten te vertrekken als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Westvoorne. Dit betekent dat hij zich naast het afronden van zijn werkzaamheden, waaronder die van coördinerend gemeentesecretaris in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, gaat oriënteren op zijn toekomst.

De gemeenteraad van Westvoorne besloot al eerder een tijdelijke Commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne in te stellen. Deze commissie onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten. ‘Ik vind het heel spijtig dat Rob Beek vertrekt, maar kan namens het hele college melden dat dit besluit in goed overleg tot stand is gekomen’, aldus burgemeester Peter de Jong. ‘Ik wil hem bedanken voor wat hij voor Westvoorne en voor de samenwerking op Voorne en Voorne-Putten heeft betekend en zie onze toekomst, ook in bestuurlijk opzicht, vol vertrouwen tegemoet.’

De procedure voor een nieuw aan te stellen gemeentesecretaris wordt binnenkort opgestart. Het daadwerkelijk afscheid van Rob Beek zal op een later moment plaatsvinden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten