Gemeenteraad Westvoorne bespreekt coalitieprogramma 2018-2022

De gemeenteraad van Westvoorne bespreekt in een extra vergadering op 1 mei 2018 het Samenwerkingsprogramma 2018-2022 met de titel "De toekomst in het vizier". Dit programma is het resultaat van de coalitiebesprekingen die in de afgelopen weken zijn gevoerd door de fracties van VVD, Gemeentebelangen Westvoorne, CDA, D66 en PvdA. In het samenwerkingsprogramma is onder andere een voorstel voor de portefeuilleverdeling opgenomen.

Op de agenda staat verder besluitvorming over de benoeming van de voorgedragen wethouders Marja Roza, Jorriena de Jongh, Wilbert Borgonjen en Lies van der Pol. 

U bent van harte uitgenodigd bij deze extra raadsvergadering aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten