Gemeente helpt burgerinitiatief Men- en Ruiterpaden een stap verder

Het idee van de initiatiefnemers, meer ruiterpaden in Westvoorne, is weer een stap dichterbij. Op donderdag 30 maart ondertekenden wethouder Blok-van Werkhoven, gemeente Westvoorne en de heer Slingerland, voorzitter van de Stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne, de samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijke stap voorwaarts waarmee de gemeente Westvoorne de toegezegde (financiële) steun aan het burgerinitiatief bekrachtigt. 

In 2016 hebben de initiatiefnemers hun idee voor meer ruiterpaden in Westvoorne ingediend. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een plan van drie ruiterroutes, waarvan de route rondom het Oostvoornse Meer als eerste wordt opgepakt. 

De komende tijd werkt de gemeente samen met de initiatiefnemers aan de realisatie van het plan. “Op dit moment wordt met terreineigenaren en -beheerders overlegd wat de meest wenselijke route is. We zijn intensief met elkaar bezig om het plan verder uit te werken in belang van de inwoners. Want dat is waar het bij Samen Doen om draait”, aldus wethouder Blok-van Werkhoven. 

Samen Doen 

Onder het motto ‘Samen Doen’ betrekt de gemeente Westvoorne inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om zelf met initiatieven te komen. Begin 2016 is een traject opgezet waar inwoners zijn uitgenodigd om samen met de gemeente te experimenteren met burgerparticipatie. Door inwoners, bedrijven en instellingen zijn verschillende initiatieven bedacht om de leefbaarheid te vergroten. De gemeente, als initiator en organisator van Samen Doen, heeft de initiatiefnemers ondersteund. Daarbij was de boodschap: het is aan de initiatiefnemers om zelf aan de slag te gaan om tot een succes te komen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten