Gemeente en De Zeewinde betrekken ouders bij keuze andere tijdelijke huisvesting

Dit item is verlopen op 30-09-2018.
31 augustus 2018

De gemeente Westvoorne en basisschool De Zeewinde in Rockanje betrekken ouders en leerkrachten bij de keuze voor een andere tijdelijke huisvesting voor de groepen 3, 4 en 5. Vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten nemen plaats in een klankbordgroep, die de gemeente en het schoolbestuur zal adviseren bij de keuze uit verschillende huisvestingsmogelijkheden. Het schoolbestuur heeft vanmiddag in een brief de ouders opgeroepen zich aan te melden voor deze klankbordgroep. 

De leerlingen van groep 3, 4 en 5 zijn voorlopig ondergebracht in schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne, omdat in hun eigen tijdelijke klaslokalen aan de Dwarsweg in Rockanje een verhoogde concentratie schimmelsporen werd aangetroffen. De bedoeling is de leerlingen zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan in Rockanje.  

Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden voor huisvesting beschikbaar zijn. Deze worden in de komende twee weken voorgelegd aan de klankbordgroep van ouders en leerkrachten van De Zeewinde. Het advies van de klankbordgroep wordt meegenomen in het overleg tussen het schoolbestuur en het college van burgemeester en wethouders over het te nemen besluit.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Persberichten