Geen lastenverzwaring voor Westvoorne in 2018

Gemeente Westvoorne heeft voor 2018 een sluitende begroting opgesteld. Naast het vinden van financiële ruimte voor nieuwe plannen, is het bestuur er ook in geslaagd om de totale woonlasten voor een gemiddeld gezin niet te laten toenemen. De woonlastendruk van gemeentelijke heffingen/belastingen zal vrijwel gelijk zijn aan die van 2017. De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van 6 november. 

De Begroting 2018 heeft een voordelig saldo. Dat betekent dat in de Begroting 2018 nog ruimte is om eventueel extra kosten op te kunnen vangen. Vanaf 2019 is sprake van meerjarig tekorten. Tegenover de oplopende tekorten staan ook kansen, zoals extra inkomsten bij een mogelijke verkoop van Eneco-aandelen en/of hogere dividendopbrengsten. Ook is de verwachting dat op termijn de bijdrage van het Rijk voor het sociaal domein positief bijgesteld zal worden. Mogelijk kan een gunstig rentetarief voordelen opleveren. Daarnaast is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden met de efficiency-voordelen die de ambtelijke fusie vanaf 2021 zal opleveren.

Wethouder Van der Meij: “Ik ben zeer tevreden over het feit dat voor het vierde jaar op rij de woonlasten in Westvoorne niet zijn gestegen. De totale woonlasten voor burgers blijven gelijk aan die van 2017." De OZB en de rioolheffing worden verhoogd met een prijsindex van 0,9%. De afvalstoffenheffing daalt zodanig dat voor een gemiddeld gezin de totale woonlasten niet stijgen. Net als vorig jaar wordt de lijn van doordacht, verantwoord en scherp begroten doorgezet.

De besluitvorming over de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van 6 november. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is ook live te volgen op www.westvoorne.nl/raadlive.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten