Feestelijke opening pannaveld

Op 19 september is het pannaveld bij voetbalvereniging OVV in Oostvoorne feestelijk geopend. Symbolisch trapte wethouder Jorriena de Jongh de bal af richting Daan van den Bor en zijn vriendjes, die blij zijn dat ze nu ook dicht bij huis een veldje hebben om te spelen. De realisatie van het pannaveld is een initiatief van de 12-jarige Daan en onderdeel van Samen Doen. Onder het motto ‘Samen Doen’ betrekt de gemeente Westvoorne inwoners bij het beleid en moedigt hen aan ook zelf initiatief te nemen. Daarbij is de boodschap: het is aan de initiatiefnemers om zelf aan de slag te gaan om tot een succes te komen.

Wethouder De Jongh is blij dat het initiatief van Daan een succes is geworden. Niet alleen voor Daan, zijn vriendjes en iedereen die het leuk vindt om een balletje te trappen, maar ook voor zijn moeder, OVV, sponsors en de gemeente. “Want dat is waar Samen Doen om draait. Samen met elkaar zorgen voor een betere beweegomgeving”, aldus De Jongh.  

In het weekend is Daan altijd te vinden bij OVV in Oostvoorne. Op zaterdag met zijn C1 team en op zondag met zijn vriendjes uit de buurt. Sinds vorig jaar is de voetbalvereniging op zondag gesloten. Op zondag niet meer kunnen voetballen, de sport waar Daan zoveel van houdt, is een groot gemis. Daan kwam met een oplossing, een pannaveld in de buurt bij OVV. 

Daan heeft voor zijn initiatief een brief gestuurd naar de gemeente. Vervolgens is hij, met hulp van zijn moeder en Sandra Kruik, een sponsor-, handtekeningen- en geldinzamelingsactie gestart. Met ondersteuning van de gemeente is een projectplan gemaakt. Daarbij is afgesproken dat Daan, zijn moeder en Sandra Kruik, in samenwerking met OVV, zouden zorgdragen voor de totstandkoming van de vloer van het pannaveld. De gemeente heeft de pannakooi inclusief de doeltjes gefinancierd en geïnstalleerd.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten