DVG gaat doelgroepenvervoer op Voorne-Putten verzorgen

Het vervoersbedrijf De Vier Gewesten (DVG) verzorgt vanaf 1 januari 2019 het doelgroepenvervoer voor Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne. Dat is het resultaat van de aanbesteding die de vier gemeenten gezamenlijk hebben gedaan. De gunning aan DVG beloopt een periode van vijf jaar.

Unieke samenwerking
De nieuwe overeenkomst met DVG is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de vier gemeenten. Daarmee benadrukken de gemeenten het streven om het doelgroepenvervoer op het eiland Voorne-Putten in één hand te houden. DVG gaat verschillende doelgroepen vervoeren, zoals leerlingen en Wmo-cliënten. DVG is een landelijk werkende franchiseorganisatie in het personenvervoer. 

Continuïteit
De keuze voor DVG is tot stand gekomen na een objectieve vergelijking van de verschillende aanbiedingen waarbij veel nadruk lag op de kwaliteit.  DVG - en vooral ook de aangesloten taxibedrijven Overgaauw en Nijholt -  zijn voor veel inwoners van Voorne-Putten bekende namen. De gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne maken voor hun doelgroepenvervoer al gebruik van de diensten van DVG. In de gemeente Nissewaard verzorgt DVG momenteel het leerlingenvervoer. De gunning  geldt voor vijf jaar, en geeft daarmee continuïteit aan het vervoer en de herkenbaarheid van DVG voor de reiziger. 

Informatie
De komende weken werkt DVG samen met de gemeenten aan een informatiepakket voor de reizigers. Inwoners die nu al gebruik maken van het doelgroepenvervoer krijgen voor 1 januari hierover bericht thuis. Nieuwe reizigers krijgen dat pakket, zodra zij van het doelgroepenvervoer gebruik gaan maken.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten