Compliment voor proactieve klachtbehandeling gemeente Westvoorne

De ombudsman van Westvoorne is goed te spreken over de proactieve aanpak van klachten door de gemeente. Zaken die bij de ombudsman terecht komen zonder dat de gemeente van de klacht op de hoogte is, worden direct doorverwezen naar de gemeente. “De medewerkers van de gemeente reageren daar heel alert op. Ze bellen met de klager en kijken wat er mis is gegaan. Zo haal je de kou uit de lucht en worden inwoners serieus genomen”, zo complimenteert ombudsman Anne Mieke Zwaneveld de gemeente.

Vandaag werd het jaarverslag 2018 van de gemeentelijke ombudsman van Westvoorne gepubliceerd. In het afgelopen jaar ontving het bureau van de ombudsman in totaal 28 vragen en klachten. Daarvan konden er 13 direct telefonisch worden afgehandeld. In totaal werden er 15 als officiële klacht geregistreerd. Dat zijn er bijna net zo veel als in 2017 (14).

Kwesties rondom het huis en op straat kwamen vaak voor. Dit varieerde van parkeerproblemen, discussies rondom snippergroen tot de veiligheid op straat.

Het Woonbedrijf Westvoorne maakt deel uit van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de gemeente niet alleen als overheid, maar ook als verhuurder betrokken is bij geschillen tussen buren. In 2018 leidde een aantal burenruzies tot klachten over de gemeente. “Die klachten zijn niet altijd terecht”, zegt Zwaneveld. “De gemeente moet zich weliswaar inspannen om problemen tussen buren op te lossen, maar dat betekent niet dat de gemeente alle eisen van de huurders moet inwilligen.”

Net als in voorgaande jaren werd het spreekuur weer goed bezocht. Zwaneveld: “Ik ben blij dat dit in een behoefte voorziet”. Het spreekuur is eens per maand op vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur in het Cultureel Centrum De Man aan de Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Verder is de ombudsman elke werkdag van 9:00 tot 16:00 uur bereikbaar op het nummer 010 411 16 00.

De volledige tekst van het jaarverslag is te vinden op de website www.ombudsmanwestvoorne.nl. Hier staat ook informatie over de taken en werkwijze van de gemeentelijke ombudsman.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten