Andere locatie voor carbidschieten in Westvoorne

Gemeente Westvoorne heeft op 11 april besloten het overloop parkeerterrein aan de Swinsedreef, Eerste Slag in Rockanje, niet langer aan te wijzen als de locatie voor het traditionele carbidschieten. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit genomen na een zorgvuldige afweging. Een afweging tussen de maatschappelijke gevoeligheid rondom het knalfeest in het Natura 2000-gebied Voornes Duin en de instandhouding van een traditie; carbidschieten als plaatselijk gebruik in Rockanje. De gemeente gaat samen met de organisator van het carbidschieten op zoek naar een alternatieve locatie voor het carbidschieten op oudjaarsdag. 

Het carbidschieten in Westvoorne vindt jaarlijks plaats op 31 december van 12.00 uur tot 18.00 uur aan de Swinsedreef, Eerste Slag in Rockanje. Carbid wordt vaak in een melkbus gedaan, enigszins natgemaakt en afgesloten met een plastic bal. Het zich vormende ethyn wordt door een klein ontstekingsgat ontstoken en ontploft met een dreunende knal, waarbij de bal uit de bus schiet. 

De uitdaging van het carbidschieten ligt hem in de moeilijkheid van het timen. Door de hoeveelheid carbid en water en de tijdsduur tot ontsteking te variƫren is het een sport een optimale knal te veroorzaken. In Rockanje wordt geschoten met meerdere bussen tegelijkertijd en is het zaak om het schieten goed te regisseren, zodat de bussen allemaal regelmatig achter elkaar knallen. Deze vorm van georganiseerd carbidschieten ligt in Westvoorne in handen van de Evenementen Stichting Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten