Afspraken voor inkoop thuisondersteuning


De vijf wethouders Zorg & Welzijn van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee ondertekenden op 10 november de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Hiermee spreken de gemeenten, zorgaanbieders en de vakbond voor werknemers in de zorg uit, dat behoud van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt blijft bij de inkoop van huishoudelijke hulp. 

Met de ondertekening leggen de vijf gemeenten vast dat ze op een duurzame manier samenwerken voor het inkopen van zorg en ondersteuning voor inwoners van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De deelnemende gemeenten willen voor hun inwoners de best mogelijke zorg inkopen en realiseren zich dat deze zorg alleen geleverd kan worden door medewerkers met goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Het handelen naar de code moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de thuisondersteuning op peil blijft voor inwoners die dit nodig hebben. Maar ook dat dit wordt uitgevoerd door medewerkers die een passend loon verdienen. 

In de praktijk

In de praktijk betekent deze code dat gemeenten bij het inkopen van zorg en ondersteuning rekening houden met het personeel van de aanbieders. Want ook zorgaanbieders hebben een belangrijke rol in deze code. Zij kunnen hun personeel passend (blijven) belonen en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen binnen de thuisondersteuning. Bovendien bevorderen de gemeenten hierdoor dat de zorgaanbieders medewerkers in vaste dienst nemen.

Langer thuis

Inwoners die door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte niet (helemaal) meer voor zichzelf kunnen zorgen hebben recht op goede zorg, hulp en ondersteuning zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Zo houden zij zelf de regie op hun eigen leven en kunnen zij naar vermogen mee blijven doen in de samenleving. Deze zorg blijft behouden dankzij de gezamenlijke afspraken zoals vastgelegd in de code.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten