Aannemer bouw MFC De Brede School Rockanje bekend

In het project “MFC De Brede School” is weer een mijlpaal bereikt. De aanbesteding is afgerond. De aannemer is bekend. Daarmee is de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum en de school in Rockanje weer een stap verder. 

De gemeenteraad heeft op 3 juli het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Na dat besluit kan een definitieve opdracht gegeven worden aan de aannemer. Capelse Streekbouw B.V. gaat het gebouw aan het Kolpapad in Rockanje realiseren. 

Op dit moment zijn op het terrein de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. Er zijn leidingen verwijderd en nieuwe aangebracht. Delen van het terrein worden verstevigd voor de bouw en de toekomstige wegen. 

Ook op de achtergrond wordt hard gewerkt. Alles wordt tot in de details uitgewerkt en op elkaar afgestemd, zodat de bouw straks zo vlot mogelijk verloopt. Materieel wordt besteld en ingepland. Na de vakantie wordt de bouwplaats ingericht door de aannemer. Dit najaar zal met de bouw worden begonnen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten