Aanleg ecologische zones op Voorne-Putten

De gezamenlijke gemeenten van Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta hebben de realisatie-overeenkomst ondertekend voor de aanleg van ecologische zones en stapstenen in het kader van het project ‘Kreken Kweken". Het gaat om de volgende gebieden:

  • een ecologische zone langs het Vrijheidsbos (Brielle)
  • een ecologische zone langs Pansersdijk (Westvoorne)
  • een ecologische zone en steppingstone bij Fort Peltersdijk (Brielle, Hellevoetsluis)
  • een ecologische zone en steppingstone nabij Gemaal Trouw (Brielle, Hellevoetsluis).  

De planning is om de zones in 2017 aan te leggen.

Project Kreken Kweken

Met het project "Kreken Kweken" worden oude kreken op Voorne-Putten in ere hersteld. Het project is gericht op de realisatie van 8 km ecologische oevers, 8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine natuurgebiedjes) op Voorne-Putten.

Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. De kreekzones zullen door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven worden. Een aantal kreekzones is reeds in bezit van het waterschap.

In 2015 is het project Betjesweg (Hellevoetsluis) gerealiseerd. In de gemeente Nissewaard wordt de aanleg van een ecologische zone langs de Vliegerwetering en langs de Zuid Landse Zoom voorbereid. 

Meer informatie over het project Kreken Kweken kunt u vinden op www.samenwerkingvoorneputten.nl.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten