Wijzigingen in dienstverlening rond de Paasdagen 

Inzameling Restafval
De inzameling van uw restafval (grijze minicontainer) op maandag 22 april (2e Paasdag) vervalt. Deze inzameling vindt nu plaats op zaterdag 20 april. Wilt u
ervoor zorgen dat uw minicontainer uiterlijk om 7.30 uur aan de weg staat?

Inzameling oud papier en karton
In de periode van 16 t/m 23 april worden voor de eerste keer de minicontainers voor oud papier en karton geleegd. Vanwege 2e Paasdag (maandag 22 april) worden
de minicontainers met oud papier en karton geleegd op dinsdag 23 april. Wilt u ervoor zorgen dat uw minicontainer uiterlijk om 7.30 uur aan de weg staat?

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op Goede Vrijdag (19 april), 2e Paasdag (22 april) en Koningsdag (27 april). In de week na Pasen is de milieustraat open op dinsdag 23 april, woensdag 24 april en vrijdag 26 april van 9.00 -12.00 uur en op donderdagavond 25 april van 18.00 - 19.30 uur.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws