Wie zijn de helden van Westvoorne?

De gemeente Westvoorne is trots op inwoners die zich inzetten voor anderen. Om deze mensen in het zonnetje te zetten, heeft de gemeente Westvoorne twee gemeentelijke onderscheidingen: de Ereprijs Westvoorne en de jongerenversie, de Kleine Ereprijs Westvoorne. Beide onderscheidingen zijn bedoeld voor personen (of instanties) die zich, zonder eigenbelang, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne.

Ereprijs Westvoorne

Deze onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich in Westvoorne bijzonder heeft ingezet op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied. De Ereprijs Westvoorne wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari.

Kleine Ereprijs Westvoorne

De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt één keer per jaar uitgereikt aan een jonge held tussen de 4 en 17 jaar, die zich het afgelopen jaar geruime tijd heeft ingezet voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of zieken. Het kan ook iemand zijn die activiteiten heeft georganiseerd,  vrijwilligerswerk heeft gedaan bij bijvoorbeeld bij een vereniging of een ‘heldendaad’ of prestatie heeft verricht. De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgereikt.

Meer informatie of iemand voordragen?

Wilt u iemand voordragen voor één van deze onderscheidingen, dan kunt u deze persoon via één van onderstaande formulieren voorstellen bij Marianne de Groot van de gemeente Westvoorne via ma.degroot@westvoorne.nl of (0181) 40 80 75. Let op de verschillende aanmelddata!

► Aanmelden Kleine Ereprijs Westvoorne vóór 3 november 2019

► Aanmelden Ereprijs Westvoorne vóór 1 december 2019

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws