Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

Sommige mensen zetten zich belangeloos in voor allerlei goede doelen. Deze mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving verdienen een lintje.

Als u iemand kent die volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan bij de gemeente. Dit kan door contact op te nemen met Marianne de Groot via (0181) 40 80 75, ma.degroot@westvoorne.nl of Shelley de Groot via (0181) 40 81 70, s.degroot@westvoorne.nl.

Zij kunnen u alle informatie geven over de aanmelding. Als u iemand in 2020 in aanmerking wil laten komen voor een Koninklijke onderscheiding, stel deze persoon dan vóór 1 juli 2019 voor bij de gemeente. Voor meer informatie en de richtlijnen kunt u ook terecht op: www.lintjes.nl/voordragen.


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws