Waarom u een nieuwe mini-container voor oud papier en karton krijgt

Er komen veel reacties op de nieuwe container voor oud papier en karton die huishoudens binnenkort krijgen. Uit praktijkervaringen bij andere gemeenten blijkt dat huishoudens met een papiercontainer meer papier scheiden. Daarom heeft gemeente Westvoorne besloten dat elk huishouden een minicontainer (240 liter) voor papier krijgt. Doel is om oud papier uit het restafval te halen zodat het papier hergebruikt kan worden. Met een aparte container voor papier wordt dit voor huishoudens makkelijker gemaakt.

Papier container te groot of ongewenst
Als blijkt dat u deze container niet gebruikt of de container te groot is, kunt u vanaf 1 juli uw papiercontainer omruilen voor een kleinere (140 liter) of inleveren. Om dit te regelen wordt vanaf 1 juli een formulier op onze website geplaatst.

Verenigingen
Voorheen haalden verschillende verenigingen het oud papier enkel binnen de bebouwde kom huis-aan-huis op. Door de inzet van de mini-containers wordt bij 6.000 huishoudens, dus ook in het buitengebied, oud papier opgehaald. Met de verenigingen die papier huis-aan-huis inzamelden zijn goede gesprekken gevoerd. Zij hebben een compensatievoorstel gekregen die de verenigingen nu met hun achterban bespreken. Daarnaast gaat de gemeente in een breder verband kijken hoe het verenigingsleven in onze gemeente vitaal kan blijven. Overigens kunt u ook na 1 april uw papier blijven inleveren bij de magazijncontainers van de verenigingen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws