Veteranendag 2018 gemeente Westvoorne

Op 29 juni 2018 organiseert de gemeente Westvoorne een lokale veteranendag. De veteranen in de gemeente Westvoorne zijn begin juni persoonlijk uitgenodigd op basis van gegevens van het Veteraneninstituut. Bent u veteraan, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Westvoorne, mevrouw D.G. van Zoest Boller via e-mail dg.boller@westvoorne.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een uitnodiging. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws