Vakantieservice inbraakpreventie

De gemeente, politie en inwoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Westvoorne. Om u te ondersteunen biedt de gemeente Westvoorne een vakantieservice aan. Als u met vakantie gaat, kunt u dat uiterlijk één week voor vertrek doorgeven aan de gemeente. 

De woning wordt na aanmelding in het gebruikelijke surveillancepatroon van het handhavingsteam betrokken. Naast extra surveillance kan u voor en tijdens uw vakantie ook veel andere maatregelen nemen om de kans op een inbraak te verkleinen. Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak staan nuttige tips.

Aanmelden
Om uw vakantie door te geven aan het handhavingsteam kunt u gebruik maken van een digitaal formulier: www.westvoorne.nl/vakantieservice.

Er wordt met de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk omgegaan. Uw gegevens worden alleen gebruikt door ons handhavingsteam en worden niet gedeeld met derden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws