Uitnodiging startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Westvoorne

Er zijn kansen voor sporten & bewegen in Westvoorne! Dit jaar willen we een Lokaal Sportakkoord realiseren. 

Wat houdt dat precies in? 
In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Westvoorne kunnen realiseren.
 
Startbijeenkomst op 1 juli: doet u ook mee?
We willen zo veel mogelijk organisaties uit verschillende sectoren betrekken bij het Lokaal Sportakkoord. Daarom nodigen we u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie over het Sportakkoord Westvoorne, de weg ernaar toe, kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat uw inbreng kan zijn. 
  
De startbijeenkomst vindt plaats op maandag 1 juli van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00). Bevestig uw deelname uiterlijk 24 juni via www.ssnb.nl/sportakkoord-Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws