Uitnodiging informatiebijeenkomst Zuidoever Oostvoornse Meer

De gemeente Westvoorne zal in de loop van dit jaar een aantal projecten uitvoeren aan de zuidoever van het Oostvoornse Meer. Deze projecten maken deel uit van de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer. Om de projecten eenduidig in kaart te brengen is een schetsplan opgesteld in samenwerking met Zuid-Hollands Landschap en de lokale ondernemers in het gebied.

Op donderdagavond 15 maart om 20.00 uur vindt in ’t Wapen van Marion (Zeeweg 60, Oostvoorne) een informatiebijeenkomst plaats voor stakeholders en belangstellenden, waarbij het schetsplan wordt toegelicht. Inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Graag ontvangen wij uw aanmelding via servicepunt@westvoorne.nl of via 14 0181.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws