Takkenbosroutes 2020

In het snoeiseizoen kunt u grote takken uit uw tuin laten ophalen door de gemeente. Zo kunt u uw snoeiafval eenvoudig, verantwoord en zonder kosten afvoeren. 

De routes zijn dit jaar gepland op:

Rockanje en Tinte
donderdag 19 maart 2020
donderdag 16 april 2020
donderdag 15 oktober 2020
donderdag 19 november 2020

Oostvoorne
donderdag 26 maart 2020
donderdag 23 april 2020
donderdag 22 oktober 2020
donderdag 26 november 2020

Het is mogelijk dat door een groot aantal aanmeldingen niet al het snoeiafval op de inzameldag kan worden verwerkt. In dat geval kunt u het aangemelde snoeiafval laten liggen. Dit wordt dan uiterlijk de volgende dag verwerkt. 

Procedure
Wilt u snoeiafval voor de takkenbosroute aanbieden, dan moet u dat aanmelden. Dit kan via de website van de gemeente (categorie: Takkenbosroute), per mail naar servicepunt@westvoorne.nl of per telefoon: 14 0181. Uw aanmelding moet uiterlijk om 17:00 uur ontvangen zijn op de dinsdag voor de inzameldag.

Aanbiedregels
Voor het aanbieden van snoeiafval gelden de volgende regels:
•    aanbieden aan de weg of in de berm
•    niet gebundeld
•    aanbieden met de onderkant/zaagsnede aan één kant
•    lengte minimaal 1 meter en maximaal 3 meter
•    dikte maximaal 10 centimeter
•    hoeveelheid: maximaal 2 m³.

Milieustraat
Komt de datum waarop de takkenbosroute wordt gereden u niet uit, dan kunt u uw snoeiafval inleveren op de milieustraat in Oostvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws