Sorteeranalyse huishoudelijk afval

Regelmatig onderzoekt gemeente Westvoorne de samenstelling van de inhoud van de grijze minicontainer. Dit om vast te stellen in welke mate het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt gescheiden. Tussen 21 en 23 september vindt een volgend onderzoek plaats. In verschillende straten (binnen en buiten de bebouwde kom) worden steekproefsgewijs enkele minicontainers apart geledigd. De inhoud van deze minicontainers wordt afgevoerd naar een centrale locatie, waar een uitsplitsing van de in de containers aangetroffen afvalstoffen plaatsvindt. Er vindt geen registratie op adres plaats. De gemeente gebruikt de uitkomst van dit onderzoek voor eventuele verbeteringen in het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws