Rubberkorrels kunstgras

Woensdagavond 5 oktober besteedde tv-programma Zembla aandacht aan mogelijk negatieve gezondheidsrisico's door kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels. Die korrels worden gemaakt van fijngemalen rubber, afkomstig van versnipperde autobanden. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept bij gebruikers. Om die reden hebben wij overleg met de voetbalverenigingen.

Twee kunstgrasvelden

Bij twee voetbalverenigingen in Westvoorne, V.V. Rockanje en O.V.V in Oostvoorne, wordt het kunstgrasveld ingestrooid met de bewuste rubbergranulaatkorrels. Wij hebben deze verenigingen conform de landelijke lijn van Vereniging Sport en Gemeenten geïnformeerd en hebben hierover dagelijks contact. Bij de andere verenigingen met een kunstgrasveld, hockeyvereniging Forcial en de tennisverenigingen, is geen gebruik gemaakt van rubbergranulaat. 

Vervolgonderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten worden verwacht rond februari 2017. 

Tot nu toe is het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het sporten op kunstgrasvelden met dit type granulaatkorrels geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Dit standpunt wordt gedeeld door de KNVB. De KNVB wil wel dat het RIVM de onderzoeksresultaten zoals die in Zembla zijn gepresenteerd, zorgvuldig bekijkt en indien nodig vervolgonderzoek doet. De gemeente ondersteunt dit standpunt en neemt uiteraard maatregelen indien de resultaten hiertoe aanleiding geven. 

Vereniging Sport en Gemeenten heeft op haar website een tijdelijk dossier over kunstgrasvelden aangelegd met daarbij veel informatie op basis van diverse vragen hierover. Voetbalclubs kunnen ook via de website van de KNVB terecht voor informatie en vragen. 

De gemeente houdt ook de ontwikkelingen rondom rubberen tegels in de gaten en hanteert hierbij hetzelfde standpunt als bij de rubberen korrels.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws