Praat mee over de toekomst van Voorne-Putten!

Voorne-Putten heeft de ambitie om in de toekomst energieneutraal te worden. Dat betekent onder andere dat we zelf onze elektriciteit op een duurzame manier opwekken met zonnepanelen en windmolens. De vier gemeenten op Voorne-Putten maken daarvoor plannen met de regio Rotterdam-Den Haag. Dat doen zij in de zogenaamde Regionale Energiestrategie, de RES. Het betrekken van de inwoners is daarbij heel belangrijk. Waar is ruimte voor het opwekken van zonne- en windenergie en hoeveel? Kunnen inwoners zich vinden in mogelijke plekken? Wij nodigen u dan ook uit om hierover mee te denken.

Meedenken vanaf 20 mei

Op woensdag 20 mei start een gezamenlijk participatietraject van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Inwoners kunnen hun mening geven via een peiling, die zowel digitaal als op papier kan worden ingevuld, twee digitale inwonersavonden en een werksessie voor ondernemers en andere organisaties, zoals natuurorganisaties, belangenorganisaties enz. Ook worden circa 20 inwoners van Voorne-Putten telefonisch geïnterviewd. Wij vinden het belangrijk om hier een actief proces van te maken, waarbij zoveel mogelijk inwoners worden betrokken.

Geef uw mening en denk mee!

Meedoen met de peiling kan tot en met vrijdag 5 juni via https://voorne-putten.swipocratie.nl. Bent u niet in de gelegenheid om de peiling online in te vullen, dan kunt u tot en met vrijdag 29 mei een papieren versie bij uw gemeente opvragen via 14 0181. Aanmelden voor de digitale inwonersavonden op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni kan via: https://bit.ly/voorneputten. Bij veel interesse wordt er nog een derde digitale bijeenkomst georganiseerd. De gemeenten hopen dat u uw mening laat horen via één van deze opties. Zo kunt u actief meedenken over het Voorne-Putten van de toekomst!

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Nieuws