Opruimen van herfstbladeren

Op meerdere plekken in de gemeente hebben bewoners een bladkorf neergezet waarin zij bladeren verzamelen. De buitendienst van de gemeente zorgt dat deze korven elke week, binnen de bebouwde kom, worden geleegd.

Zo verdwijnt er minder blad bij het GFT-afval en kan de gemeente meer bladeren composteren. Op een composteerterrein in Rockanje wordt al het blad verzameld. Als de bladeren na verloop van tijd compost zijn geworden, wordt deze voedzame aarde gebruikt in de plantsoenen van uw gemeente. Zo is de cirkel weer rond! Wilt u zelf ook een bladkorf plaatsen, houd er dan rekening mee dat de korf minimaal 2m bij 1m moet zijn en vrij van obstakels staat, zodat de gemeente de korf kan legen.

Bijschrift foto: Voor het opruimen van blad wordt gebruikt gemaakt van onze vracht- en bladzuigwagen

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws