Nieuwe minicontainers

Voor de inwoners die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval gebruik maken van een minicontainer verandert binnenkort een aantal zaken. Zo wordt de grijze minicontainer voor restafval vervangen door een kleinere en krijgt u een minicontainer voor de inzameling van oud papier en karton (OPK). Daarnaast kunt u kiezen voor een minicontainer voor het inzamelen van plastic-/metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). De GFT-container kunt u gewoon blijven gebruiken. 

Vanaf 11 februari ontvangen alle inwoners die dit aangaat een brief. Deze bevat informatie over de wisseling van uw restafvalcontainer, de verstrekking van een papiercontainer en de manier waarop u een PMD-container en/of een extra minicontainer voor restafval kunt aanvragen. Heeft u deze brief op 18 februari 2019 niet ontvangen, geef dat dan door aan ons ServicePunt: telefoon: (0181) 40 80 400 of 14 0181. 

Een (gratis) PMD-container en/of een extra restafvalcontainer (tegen betaling) kunt u hier aanvragen. Met de inloggegevens die u via de voornoemde brief ontvangt, kunt u vervolgens uw keuze aangeven

Alle nieuwe minicontainers in onze gemeente worden voorzien van een chip. Primaire doel daarvan is dat de minicontainer, behorend bij uw adres, wordt herkend. Zonder deze chip wordt de minicontainer niet meer geledigd. In het kader van beheer leidt de toepassing van chips daarnaast ook tot een actuele en betrouwbare administratie, noodzakelijk in het kader van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.


Waarom krijgt u nieuwe minicontainers 

De vervanging van alle restafvalcontainers is één van de maatregelen waartoe de gemeenteraad heeft besloten om nog meer van ons huishoudelijk afval te scheiden. Het belang van afvalscheiding voor onze samenleving is groot. Momenteel bevat ons restafval nog teveel afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik en/of recycling. Het beleid van de gemeente is gericht op het meer sturen op het scheiden van afval en het ontmoedigen van het ontstaan van restafval.

Inzameling

Het inzamelschema voor restafval, GFT-afval en PMD wijzigt niet. De inzameling van OPK via de nieuwe minicontainers start vanaf 16 april 2019. OPK wordt éénmaal per vier weken aan huis ingezameld. Dat gebeurt steeds na de inzamelronde voor GFT-afval. De exacte data vindt u (vanaf maart) in onze afvalkalender, onderdeel van de AfvalWijzer.


Ondergrondse afvalcollectors

Voor de inwoners die gebruik maken van een ondergrondse afvalcollector verandert er (nog) weinig. Oud papier en karton worden niet langer aan huis ingezameld. Onderzocht wordt op welke locaties we mogelijk een ondergrondse papiercollector kunnen plaatsten. Blijkt dat mogelijk, dan wordt die in de 2e helft van 2019 geplaatst. Plastic-/metalen verpakkingen en drankenkartons kunt u nog steeds 1x per twee weken aanbieden via de Plastic Heroes-zak. Onderzocht wordt of ook voor deze afvalstroom een ondergrondse collector (eveneens in de 2e helft van 2019) kan worden geplaatst.

Oud papier en karton kan ook worden ingeleverd in de magazijncontainer bij enkele verenigingen of op de milieustraat in Oostvoorne. PMD kunt u alleen inleveren op de milieustraat.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws