Nieuwe minicontainers voor huishoudelijk afval

In de periode van 18 tot en met 27 maart 2019 ontvangen alle huishoudens een nieuwe minicontainer voor restafval en voor oud papier en karton (OPK). Dit geldt alleen voor de huishoudens die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval gebruik maken van een minicontainer. De in gebruik zijnde minicontainer voor restafval wordt daarna ingenomen.

Ook wordt het mogelijk voor de inzameling van plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) gebruik te maken van een minicontainer.

Aanleiding
Het is een gegeven dat wij ons afval nog beter moeten scheiden. Dit is onder meer noodzakelijk omdat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat onze (toekomstige) samenleving over de noodzakelijke producten kan blijven beschikken, moet dus worden ingezet op hergebruik en recycling van bestaande materialen. Dit is mogelijk, maar vraagt wel een inspanning van iedereen.

Om dit te bereiken heeft de gemeenteraad tot een aantal maatregelen besloten. Eén van de voornaamste betreft de inzet van kleinere minicontainers voor restafval. In het vervolg wordt hiervoor alleen nog gebruik gemaakt van een standaard formaat met een inhoud van 140 liter.

Informatiebrief
Vanaf 11 februari ontvangen alle daarvoor in aanmerking komende huishoudens een brief. Deze bevat informatie over de verstrekking van nieuwe minicontainers en aanwijzingen voor het innemen van de bestaande minicontainer(s) voor restafval en aanvragen van een minicontainer voor PMD en/of een extra minicontainer (140 liter) voor restafval. Voor deze extra minicontainer is een extra afvalstoffenheffing per jaar verschuldigd. Bij de brief is een brochure gevoegd met meer informatie over de afvalinzameling in onze gemeente.

Ondergrondse afvalcollectors
Ongeveer 900 huishoudens in onze gemeente maken gebruik van een ondergrondse collector voor restafval. Momenteel wordt onderzocht of voor deze huishoudens extra ondergrondse collectors voor OPK en/of PMD kunnen worden geplaatst. Als deze mogelijkheid zich voordoet, dan worden deze ondergrondse afvalcollectors in de 2e helft van 2019 geplaatst.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws