Nieuw evenementenbeleid in ontwikkeling Uitnodiging voor organisatoren en ondernemers

In Westvoorne worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd, deze evenementen dragen bij aan de naamsbekendheid en het imago van de gemeente. Dit jaar wordt nieuw evenementenbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers en organisatoren kunnen meedenken en –praten over dit nieuwe beleid. 

Daarom nodigen wij ondernemers en organisatoren van harte uit om met ons mee te denken op 16 mei om 20:00 uur in Cultureel Centrum De Man, Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Vanaf 19:30 uur is de zaal geopend en staat de koffie en thee klaar. U kunt zich t/m vrijdag 11 mei aanmelden via evenementenbeleid@westvoorne.nl.

Tijdens deze bijeenkomst kijken we inhoudelijk naar de doelstellingen in het evenementenbeleid en op welke manier evenementen gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden. Ook inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van het beleid, o.a. door het Burgerpanel Westvoorne. Verder zijn de burgerpanelleden en inwoners die door een loting zijn geselecteerd, uitgenodigd om tijdens een aparte bewonersavond ook mee te denken over het nieuwe evenementenbeleid. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws