Kom uit je schuld!

Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld 5 jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die 5 jaar, ruim 10 keer zo hoog. Kom je eruit? 

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

Op de website www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen. Zoals Maurice (38) die geld leende om piloot te kunnen worden. Maar toen kwam de crisis. Er was geen werk en hij had een schuld van € 135.000. Voor zijn gevoel had hij gefaald. Hij kon hulp krijgen, maar wilde het toch zelf oplossen. Op de site is informatie te vinden over waar hij en anderen voor hulp terecht kunnen en wat de omgeving kan doen. 

Gemeente Westvoorne kan helpen met het op orde brengen van geldzaken. Langskomen bij het team Werk, inkomen & Service (WIS) kan zonder afspraak op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Bellen of mailen kan natuurlijk ook via telefoon (0181) 40 80 00 of 14 0181 of e-mail infowis@westvoorne.nl. Al uw vragen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws