Hulp van het DeltaPORT Donatiefonds

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting in Westvoorne en kan uw organisatie financiële ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld de aanschaf van spullen voor een project die niet onder de normale bedrijfsvoering opgebracht kan worden, dan kan het DeltaPORT Donatiefonds u wellicht helpen.

Het DeltaPORT Donatiefonds is van het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, een samenwerking van ruim 800 haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Met het fonds onderstrepen zij hun maatschappelijke betrokkenheid met het haven- en industriële bedrijfsleven. Ze verstrekken, zonder winstoogmerk, een geldelijke bijdrage aan instellingen, welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Kijk voor meer informatie op www.deltaportdonatiefonds.nl of doe uw aanvraag via Westvoorne@deltaportdonatiefonds.nl

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws