Hondenlosloopstrook Middeldijk

De hondenlosloopstrook aan de Middeldijk in Rockanje is afgesloten. De grond is in week 12 overgedragen aan particuliere eigenaren voor het bouwproject. De gemeente Westvoorne zou bij de overdracht aan de nieuwe eigenaar vroegtijdig hierover geïnformeerd worden. Dit is helaas niet gebeurd, waardoor er niet eerder over gecommuniceerd kon worden.

In een eerder stadium hebben hondenbezitters alternatieven aangedragen voor deze losloopstrook. Helaas is geen van de genoemde alternatieven geschikt gebleken voor een nieuwe losloopstrook. Het blijkt lastig een soortgelijke strook te vinden die in of dichtbij de woonkern Rockanje ligt. De gemeente Westvoorne is op dit moment nog steeds in gesprek voor nieuwe alternatieven.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws