Gratis compost als dank voor scheiden gft-afval

Jaarlijks schenkt de gemeente Westvoorne aandacht aan het belang van het scheiden van onder meer groente-, fruit- en tuinafval door gratis een zak compost voor inwoners beschikbaar te stellen. Vanwege de huidige uitzonderlijke omstandigheden is deze compostactie een aantal weken uitgesteld. Deze actie willen we nu alsnog doen, maar wel met aparte afspraken. 

Op donderdagmiddag 28 mei en 4 juni kunnen inwoners tussen 13.00 en 15.30 uur gratis een zak compost afhalen op de milieustraat in Oostvoorne. Volg daarvoor de aanwijzingen van de medewerkers. Op deze middagen kan geen afval worden weggebracht, alleen compost worden opgehaald.

Per huishouden mag 1 zak compost gratis worden meegenomen. Er zijn 500 zakken beschikbaar. Voor deze actie geldt: op=op. Ook inwoners van een wijk, straat of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, mogen compost ophalen.

Natuurlijke balans
Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) worden gescheiden van ander afval. Deze organische reststromen dienen weer als grondstoffen voor onder andere compost. Daarmee is de biologische kringloop rond. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. 

Goed voor milieu én portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart het inzamelen van gft geld, omdat dit een goedkopere manier van afval verwerken is dan het verbranden van restafval.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Nieuws