Gezamenlijke controle rustgebieden in de Voordelta en stranden

Op zondag 20 mei 2018 hebben Boa’s van de gemeente Westvoorne samen met een aantal partners een gezamenlijke controle uitgevoerd in de Voordelta. Doel van de controle was om de rustgebieden voor zeehonden en vogels te beschermen. Rustgebieden voor zeehonden zijn belangrijk voor het zogen van jonge zeehonden en het uitrusten van volwassen dieren na de jacht op vis. De rustgebieden zijn ook voor vogels belangrijk, omdat zij met laag water hun voedsel vinden in deze gebieden.

Resultaten
Tijdens de actie werden zeven processen verbaal uitgeschreven aan wandelaars in het rustgebied. Ook in het gebied tussen de eerste en tweede slag bij Rockanje is een groot aantal waarschuwingen en processen verbaal uitgedeeld, omdat er klachten binnenkwamen over (loslopende) honden op het badstrand tijdens de recreatieperiode. Tot slot zijn nog enkele kitesurfers geïnstrueerd en geïnformeerd over de grenzen van het afgesloten gebied Slikken van Voorne.
  
Samenwerking in de Voordelta
Verschillende partners werkten samen tijdens de actie. De Vereniging Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de gemeenten Westvoorne en Goeree-Overflakkee en het basisteam Haringvliet van de politie als back-up, waren aanwezig tijdens de actie. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft samen met de handhavingspartners in het gebied Voordelta meer acties gepland die gericht zijn op het betreden van de rustgebieden in de Voordelta. Op de website www.natuurzuidholland.nl vindt u meer informatie over Natura 2000-gebieden.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws