Gezamenlijke aanpak stikstofprobleem Voornes Duingebied

Op uitnodiging van wethouder Lies van der Pol van de gemeente Westvoorne kwamen maandag 27 januari bestuurders van provincie Zuid-Holland, natuurorganisaties, gemeente Rotterdam ,de DCMR en een vertegenwoordiging van particuliere landgoedeigenaren bijeen om te praten over een gezamenlijke aanpak voor het stikstofprobleem in het natuurgebied.

Voor de gemeente Westvoorne, waar natuur hoge prioriteit heeft, is een gezamenlijke aanpak heel belangrijk. De hoge stikstofuitstoot heeft grote gevolgen voor de duinen van Voorne, een van de mooiste natuurgebieden in de regio. Door de stikstofuitstoot groeit het gebied langzaam maar zeker dicht en krijgen bijzondere soorten geen kans meer. Om samen tot een gebiedsgerichte oplossing te komen, kwamen bestuurders bijeen in bezoekerscentrum Tenellaplas. Voordat het overleg begon, kregen ze een rondleiding door het natuurgebied. Alle partijen hebben vervolgens toegezegd samen te willen werken aan één gebiedsgerichte aanpak. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws