Gemeente Westvoorne zoekt ouderen thuis op

De gemeente Westvoorne start vanaf februari met huisbezoeken onder inwoners van 75 jaar of ouder die zelfstandig wonen om ze te informeren over de voorzieningen die er zijn en tegelijkertijd eventuele problemen te signaleren. Zorgaanbieder de Catharina Stichting zal in opdracht van de gemeente de huisbezoeken afleggen. Vanaf begin februari worden inwoners van Westvoorne die 75 jaar of ouder zijn per brief benaderd.

Speciaal opgeleide vrijwilligers van de Catharina Stichting gaan tijdens het huisbezoek in gesprek met de inwoners en informeren ze over belangrijke voorzieningen in de gemeente. Tegelijkertijd hebben de vrijwilligers een signaalfunctie. Ze spreken met ouderen over hun gezondheid, hoe de woonomstandigheden zijn, hoe zij over de zorg- en dienstverlening denken en of zij genoeg sociale contacten hebben.

Inwoners die 75 jaar of ouder zijn, ontvangen vanaf februari een brief met informatie. Daarna wordt telefonisch contact opgenomen met de vraag of diegene mee wil werken.

Met de signalerende huisbezoeken wil de gemeente Westvoorne beter in beeld krijgen wat de problemen zijn waar oudere inwoners mee te maken hebben en ouderen informeren over de bestaande voorzieningen die er zijn in de gemeente.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws