Gemeente Westvoorne eert Joodse Holocaust slachtoffers uit Oostvoorne met namencertificaat

Sinds woensdag 11 december hangt er in de centrale hal van het gemeentehuis in Rockanje een bijzonder certificaat met de namen van zes Joodse Holocaust slachtoffers uit Oostvoorne. De gemeente Westvoorne wil met het certificaat de Joodse slachtoffers van het nazi regime tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenken en tegelijkertijd bijdragen aan het nationaal Namenmonument.

Burgemeester De Jong hing het certificaat woensdag aan de muur in het gemeentehuis. ‘Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dit certificaat is een eerbetoon aan die mensen die om het leven kwamen toen er van vrijheid geen sprake was. Volgend jaar mogen we zelfs 75 jaar vrijheid vieren in Nederland, wat heel bijzonder is.’

Certificaat
De gemeente Westvoorne draagt met het certificaat bij aan het realiseren van het Holocaust Namenmonument Nederland, een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Met de certificaten kunnen gemeenten, organisaties en ook personen bijdragen aan de totstandkoming van het Namenmonument dat in Amsterdam geplaatst zal worden. Op het certificaat in Westvoorne staan de namen van inwoners Izaäk Wessels, Benjamin Wessels, Nathan Wessels, Antje Wessels-van Dijk, Herri van Dijk en Saartje van Dijk-Levie.

Stolpersteine
Bij de voormalige woningen van de slachtoffers zijn jaren geleden Stolpersteine geplaatst. De Stolpersteine, oftewel struikelstenen, zijn gedenktekens voor mensen die door de nazi’s verdreven of vermoord zijn. Ze zijn ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Ze heten Stolpersteine ‘omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen’, aldus de kunstenaar.

Namenmonument
Met het Namenmonument in Amsterdam krijgen meer dan 102.000 slachtoffers van de Holocaust een eigen monument.  Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord en zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is, worden vermeld op het Namenmonument.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws