Geen trouwtoeristen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om per 1 oktober 2017 alleen burgers gratis te laten trouwen als tenminste één van hen in de Basisregistratie van de gemeente staat ingeschreven. 

De gemeente Westvoorne kreeg in de afgelopen jaren steeds meer aanvragen voor gratis trouwerijen van burgers van omliggende gemeenten, de zogenaamde ‘trouwtoeristen’. Momenteel heeft de gemeente een wachtlijst van drie maanden en deze wachtlijst bestaat voor 75% uit trouwtoeristen van omliggende gemeenten. Deze beperking moet de groeiende wachtlijst verkorten.

trouwringen

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws