Elektrische laadpaal Dorpsplein Rockanje

Gemeente Westvoorne werkt aan een gemeentedekkende situatie van laadpalen voor elektrische auto’s, fietsen, scooters en scootmobiels. Onlangs is er een nieuwe laadpaal voor elektrische fietsen, scooters en scootmobiels geplaatst op het Dorpsplein in Rockanje, naast het Chinese restaurant. Het bijzondere van deze laadpaal is dat hij werkt op zonne-energie.

Met deze nieuwe laadpaal is het aantal openbare laadpalen in de gemeente op 18 gekomen. Het doel is dat in 2021 circa 40 openbare laadpalen in de gemeente aanwezig zijn. Dit aantal zal nog verder uitgebreid worden naarmate het aantal elektrische auto’s in de gemeente toeneemt. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws