Eerste editie Sportcafé Westvoorne

Stichting PUSH heeft in samenwerking met Gemeente Westvoorne het eerste sportcafé Westvoorne georganiseerd. Het sportcafé werd georganiseerd bij Mixed Hockeyvereniging Forcial en geopend door  wethouder Jorriena de Jongh.

Het Sportcafé is een platform waarbij sportaanbieders elkaar kunnen ontmoeten. Het Sportcafé heeft als doel om op plezierige wijze kennis te maken met de besturen/eigenaren van andere lokale (sport)organisaties, voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën op het gebied van sport, leren van elkaar en wellicht komen tot samenwerking. Tijdens deze editie is onder andere aandacht besteed aan het Lokaal Sportakkoord en de gezonde sportkantine.

Lokaal sportakkoord Westvoorne
De afgelopen maanden is door diverse partijen hard gewerkt aan de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord, dit akkoord is een vertaalslag van het Nationaal Sportakkoord. Wethouder de Jongh en alle betrokken partijen hebben het Lokaal Sportakkoord ondertekend. Naar verwachting wordt begin 2020 vervolg gegeven aan de uitwerking van het Lokaal Sportakkoord.

Team:Fit
Team:Fit heeft een presentatie gegeven over het gezonder maken van sportkantines en het creëren van bewustwording. Gemeente Westvoorne heeft als doelstelling om een zilveren certificering te halen voor de gemeentelijke accommodaties en hoopt dat de sportverenigingen ook gezonde producten aan gaan bieden naast het normale aanbod.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws