Digitaal burgerpanel Westvoorne over Veiligheid

Peiling over Veiligheid

Donderdag 7 maart ontvingen leden van het burgerpanel een uitnodiging per mail om mee te doen aan de peiling over het onderwerp Veiligheid in Westvoorne. De gemeente is bezig met het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan. Hier willen we de inwoners van Westvoorne bij betrekken. Daarom willen we graag weten wat uw mening is over de veiligheid in de gemeente Westvoorne. U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 17 maart.

Ook meedoen?

Ook uw mening geven over diverse onderwerpen die betrekking hebben op uw gemeente? Meldt u zich dan aan via www.westvoorne.nl/burgerpanel. Als lid van het burgerpanel ontvangt u enkele keren per jaar een digitale uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Uw deelname aan het burgerpanel en de door u ingevulde gegevens en antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Na afloop van elke peiling krijgt u per e-mail de belangrijkste uitkomsten. Het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research voert de werkzaamheden voor het burgerpanel uit.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws