Beleidsregels Wmo-vervoer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 april 2019 de beleidsregels voor Wmo-vervoer vastgesteld. Deze beleidsregels betreffen het vervoer dat wordt verricht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015). De beleidsregels kunt u hieronder vinden en op www.overheid.nl.
 

Te downloaden:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Nieuws