Belangrijke informatie over uw paspoort of identiteitskaart

Op vrijdag 29 juni  jl. is door de leverancier van de Nederlandse reisdocumenten gemeld dat zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de productie van reisdocumenten. Hiervan kunnen inwoners hinder ondervinden. Het probleem heeft zich voorgedaan tijdens de productie gedurende zeven weken in de periode van april tot en met juni. Op basis van een steekproef lijkt deze fout voor te komen bij bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Wanneer u in het bezit bent van een dergelijk document kunt u zich richten tot de gemeente.

Hinder als gevolg van technisch probleem

Het probleem betreft één van de 23 echtheidskenmerken in het Nederlandse reisdocument en doet niets af aan de geldigheid van de documenten. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat u bij de (grens)controle van het reisdocument hinder kan ondervinden, bijvoorbeeld bij de elektronische grenspassage (e-gate) op Schiphol. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte dat de foutmelding kan optreden. Zij zullen daar rekening mee houden bij het controleren van de documenten. De verwachting is dat het aantal personen dat daadwerkelijk hinder zal ondervinden, zeer klein is.

Zelf controleren

U kunt zelf controleren of de foutmelding bij uw paspoort of identiteitskaart optreedt via de gratis app ‘BZK-ID’ (deze app is alleen te gebruiken op Android telefoons). U hoeft hiervoor niet uw eigen telefoon te gebruiken; de app bewaart namelijk geen gegevens. Ook kunt u vanaf maandag 16 juli uw paspoort of identiteitskaart laten controleren bij uw gemeentehuis. De kosten voor het aanvragen van een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart worden vergoed.

Centraal telefoonnummer voor burgers: 0800-0201046 

Er is een centraal telefoonnummer in het leven geroepen voor burgers die in de periode van april tot en met juni een reisdocument hebben aangevraagd. Burgers kunnen hier terecht met algemene vragen m.b.t. hun reisdocument en vragen over de controle-app: BZK-ID. Wij verzoeken u zo veel mogelijk telefoonnummer 0800-0201046 te raadplegen. U kunt ook een email sturen naar: mijnreisdocumenten@rvig.nl 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws