50 inwoners gezocht voor warmtevisie Voorne-Putten

Eind 2021 moeten gemeenten een warmtevisie vaststellen, met hierin duidelijkheid over wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat we de komende tijd als Voorne-Putten aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Uw mening als bewoner of ondernemer op Voorne-Putten is belangrijk om daar goede keuzes in te maken. Wilt u bijvoorbeeld zelf bepalen hoe u uw huis verwarmt of niet? We selecteren 50 Voorne-Putters die 2 avonden in gesprek gaan over de wensen en principes voor de warmtevisie. De aanwezigen krijgen daarvoor een vergoeding van €50.

Heeft u interesse? Stuur een e-mail met uw motivatie aan Meike Kool van het warmtevisie team: meike.kool@rhdhv.com. Voor vragen kunt u ook contact opnemen via telefoon: 06 - 20 32 75 10.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws