MijnOverheid

Wat is MijnOverheid?

MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor hun overheidszaken. MijnOverheid biedt burgers toegang tot hun post, hun Persoonlijke Gegevens en hun Lopende Zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. Via MijnOverheid kunnen burgers bijvoorbeeld post van deze overheidsorganisaties digitaal ontvangen, zien welke gegevens de overheid over hen heeft vastgelegd en de status van een vergunningaanvraag volgen.

De verschillende onderdelen van MijnOverheid zijn:

  • Berichtenbox, hierin kunt u post van de overheid ontvangen.
  • Lopende Zaken, hier kunt u de status van hun vergunningaanvraag volgen.
  • Persoonlijke Gegevens, hier kunt u zien welke gegevens de overheid over hen heeft vastgelegd.

mijn.overheid.nl

 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > MijnOverheid