Meldingen en klachten

U vindt op deze pagina: 

Meldingen buitenruimte en openbare orde

Voor meldingen, inlichtingen of klachten over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook over veiligheid, overlast en vandalisme.

Verloren of gevonden

Als u in de gemeente Westvoorne een voorwerp heeft verloren of gevonden, met uitzondering van sleutels, kunt u hier melding van maken op de site van Verloren of gevonden www.verlorenofgevonden.nl

Sleutels

Sleutels worden vaak verloren en gevonden. Sleutels zijn lastig te omschrijven: ze lijken nogal op elkaar. Heeft u een sleutel(bos) gevonden dan kunt u deze bij het ServicePunt in het gemeentehuis inleveren. Heeft u een sleutel(bos) verloren verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op te nemen met het ServicePunt 14 0181.

Storingen Openbare Verlichting

Gemeente Westvoorne is verantwoordelijk voor de openbare verlichting binnen de bebouwde kom. Klachten over defecte verlichting, niet goed werkende verlichting, beschadigde lantaarnpalen en tijdstippen waarop de verlichting aan- en uitgeschakeld wordt, kunt u melden via de website: https://storing.moononline.nl. Spoedmeldingen in de avonduren en in de weekenden kunnen gemeld worden bij Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Buiten de bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta mail naar 2005005@wshd.nl of bel het waterschapsloket 24 uur per dag, 7 dagen per week 0900 - 2005005 (lokaal tarief).

Servicenummers

Snel opzoeken van alarmnummer, huisartenpost, storingnummers.

Klacht over de gemeente

Voelt u zich onbegrepen of heeft u het idee dat u door een van onze ambtenaren niet correct wordt behandeld?

Bezwaar maken

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Meldingen en klachten