Energie gaat steeds meer geld kosten, besparing levert geld op

Dit item is verlopen op 16-07-2013.
logo energieloket

Misschien heeft u ze ook gelezen; de berichten over de stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen als gevolg van een hogere olieprijs, die de afgelopen maanden in de krant stonden. Sommige berichten spraken zelfs van een verhoging van 10% per jaar.

De stijging van de energiekosten zal voor veel mensen merkbaar zijn. Daarom is het de moeite waard om te bekijken wat u zelf kunt doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kan heel gemakkelijk door zelf energie te besparen.

Iedereen gebruikt energie in huis; om te verwarmen, te verlichten en voor allerlei bezigheden die elektriciteit vragen. Met iets meer aandacht voor hóe u energie gebruikt, kunt u zonder al teveel gedoe al snel voorko-men dat u onnodig vele euro’s verspilt aan een hoge energierekening. Energie besparen kunt u op twee ma-nieren doen; door kleine aanpassingen aan uw gedrag én – als uw woning uw eigendom is - door grote maatregelen aan uw huis. 

Kijk op www.energieloket.nl voor:

  • Een handig overzicht van energiebesparende maatregelen aan uw woning
  • Instructiefilmpjes over het uitvoeren van maatregelen
  • Bedrijven in de regio die energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren, via Zoek & Vind
  • De subsidiewijzer met landelijke, regionale en lokale subsidies voor energiebesparing
  • Informatie over energie-avonden en andere activiteiten in uw gemeente en de regio
     

 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Meer informatie