Acceptatievoorwaarden aanleveren asbest

  • Voor het slopen, waarbij asbest vrijkomt, is altijd een sloopmelding vereist. Dit is een aparte aanvraag! Zie hiervoor www.omgevingsloket.nl of vraag het team VTH van de gemeente Westvoorne.
  • Alleen particulieren kunnen het asbest aanleveren op de milieustraat met een afleverbewijs. Dit kunt u aanvragen met dit formulier.
  • U levert maximaal 35 m2 asbest aan. 
  • Het afleverbewijs moet worden geaccordeerd en gewaarmerkt door Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Westvoorne.
  • Met het afleverbewijs is tijdens de openingstijden (asbest)plastic en plakband verkrijgbaar bij de milieustraat.
  • Het asbest moet dubbel met (asbest)plastic worden verpakt en worden dichtgeplakt. Asbest dat niet goed verpakt is, wordt niet geaccepteerd!
  • Op de afgesproken tijd kunt u zich melden bij de beheerder van de milieustraat. U moet het afleverbewijs overleggen. Eventueel kan om legitimatie worden gevraagd. Op aanwijzing van de beheerder deponeert u de pakketten zelf in de asbestcontainer.

NB: de gemeente heeft geen inzamelplicht voor asbest. Alleen uit serviceoverwegingen wordt van particulieren asbest geaccepteerd. Bedrijven dienen asbest af te voeren naar een ander speciaal daarvoor ingericht asbestinzamelstation.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Meer informatie