Meer informatie

 • Vraag voor politie of wijkbeheerder?

 • Teken en de ziekte van Lyme

 • Acceptatievoorwaarden aanleveren asbest

  • Voor het slopen, waarbij asbest vrijkomt, is altijd een sloopmelding vereist. Dit is een aparte aanvraag! Zie hiervoor www.omgevingsloket.nl of vraag het team VTH van de gemeente Westvoorne.
  • Alleen particulieren kunnen het asbest aanleveren op de milieustraat met een afleverbewijs. Dit kunt u aanvragen met dit formulier.
  • U levert maximaal 35 m2 asbest aan. 
  • Het afleverbewijs moet worden geaccordeerd en gewaarmerkt door Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Westvoorne.
  • Met het afleverbewijs is tijdens de openingstijden (asbest)plastic en plakband verkrijgbaar bij de milieustraat.
  • Het asbest moet dubbel met (asbest)plastic worden verpakt en worden dichtgeplakt. Asbest dat niet goed verpakt is, wordt niet geaccepteerd!
  • Op de afgesproken tijd kunt u zich melden bij de beheerder van de milieustraat. U moet het afleverbewijs overleggen. Eventueel kan om legitimatie worden gevraagd. Op aanwijzing van de beheerder deponeert u de pakketten zelf in de asbestcontainer.

  NB: de gemeente heeft geen inzamelplicht voor asbest. Alleen uit serviceoverwegingen wordt van particulieren asbest geaccepteerd. Bedrijven dienen asbest af te voeren naar een ander speciaal daarvoor ingericht asbestinzamelstation.

 • Leges 2020

 • Geheimhouding adres

 • Toelichting formulier aanvraag evenementenvergunning

 • Aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet

 • Disclaimer

  Aan een e-mail bericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten ontleend worden.
  Indien u een electronisch afschrift van een besluit of een toezegging ontvangt, zal ook altijd per post het officiele document aan u worden toegezonden. Slechts het origineel heeft juridische status.
   

 • Wmo aanvraag

 • Uitleg gemeentelijke belastingen

 • Openingstijden

  ServicePunt / Gemeentehuis

  Raadhuislaan 6, 3235AP Rockanje, tel: 14 0181

  Maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur

  Woensdag 08:00 tot 18.30 uur

  Vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur

  Loket Burgerzaken

  Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

  Woensdagmiddag/-avond 13.30 - 18.30 uur

  Andere tijdstippen tussen 08.00 - 17.00 uur op afspraak

  Sociale Zaken

  Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

  Woensdag tot 17.00 uur

  Andere tijdstippen tussen 08.00 - 17.00 uur op afspraak

  Loket Woonbedrijf

  Dinsdag t/m donderdag van 08.30 - 12.00 uur

  Loket WMO

  Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11:00 uur via het telefoonnummer 14 0181. 
  Vermeld daarbij dat u doorverbonden wil worden met de gemeente Hellevoetsluis. 

  Milieustraat

  Langeweg 26, 3233 LM Oostvoorne

  maandag van 9.00 tot 12.00 uur

  woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

  donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

  vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

  zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

 • Formulier aanvraag evenementenvergunning

Archief

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Meer informatie