Klachten over de gemeente

Ontevreden over de gemeente Westvoorne?

Voelt u zich onbegrepen of heeft u het idee dat u door een van onze ambtenaren niet correct wordt behandeld? De gemeente Westvoorne doet er alles aan om u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar realiseert zich ook dat daarbij wel eens wat mis kan gaan. Waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt.

Problemen zijn er om opgelost te worden. Daarom neemt de gemeente Westvoorne ze serieus. Voor ons zijn het signalen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Waarover kunt u klagen?

Als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Westvoorne haar werk heeft gedaan, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd, te lang moet wachten op antwoord of onbeleefd te woord wordt gestaan. Dit kan betrekking hebben op een bepaalde ambtenaar of sector. Maar ook op een (lid van) het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. 

Waarover kunt u niet klagen?

Voor alle duidelijkheid, voor opmerkingen over losliggende stoeptegels, een boom die dreigt om te vallen of gebrekkig onderhoud aan plantsoenen kunt u gewoon bellen met team Beheer & Onderhoud Buitenruimte(0181) 48 24 33.

Hoe dien ik een klacht in?

Het beste is om uw probleem eerst te bespreken met de desbetreffende ambtenaar of diens leidinggevende. Vaak kan een telefoontje of persoonlijk gesprek het probleem al oplossen. Lukt dit niet, dan dient u zich schriftelijk te wenden tot het college van burgemeester en wethouders. U kunt daarvoor gebruikmaken van het klachtenformulier

Hoe gaat het verder?

Zodra uw klachtenformulier bij de gemeente binnen is, krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging. Daarna stelt de klachtbehandelaar een onderzoek in en u krijgt de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Binnen zes weken krijgt u dan van het college schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek naar uw klacht. Soms is er meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. Hierover krijgt u dan tijdig bericht. 

Blijft u ontevreden?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, of reageert de gemeente er niet op, dan kunt u een beroep doen op de gemeentelijke Ombudsman. Dat kan per e-mail, schriftelijk of mondeling tijdens zijn spreekuur.

De Ombudsman zal eerst proberen om uw klacht in goed overleg tot een oplossing te brengen in de vorm van bemiddelen, het vertrouwen herstellen of vrede stichten. Is dit niet mogelijk, dan zal hij een oordeel vellen. 

De gemeentelijke Ombudsman

De gemeentelijke Ombudsman is volstrekt onafhankelijk en heeft dan ook van de gemeenteraad uitgebreide onderzoeksbevoegdheden gekregen. Zo kan hij u de garantie geven van een gedegen onderzoek en een steekhoudend oordeel. 

Spreekuur gemeentelijke ombudsman

Evenals voorgaande jaren kunt u met klachten over de gemeente in 2017 terecht op een maandelijks inloopspreekuur van de gemeentelijke ombudsman. Dit spreekuur is steeds op een vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur in ‘De Man’ aan de Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Link naar tijden spreekuur.

Beleid

Intern klachtrecht Westvoorne

Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften

Verordening behandeling bezwaarschriften Financiën

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Klachten over de gemeente